Otsi lõpetajat:

Rubriik: Uncategorized

Isetegemise perspektiivid rõivadisainis

Anna Viik Disain ja rakenduskunst magister . . . . . . . . . . . . . . . . Käesolev magistritöö uurib aina enam populaarsemaks muutuvat isetegemise kultuuri läbi rõivaste loomise. Keskendutakse konkreetsele tarbimisvormile, mida tuntakse tee-seda-ise (edaspidi DIY) nime all. DIY on üha populaarsem tarbijakäitumine, mille kohta on vähe uuringuid, sest …

Magistritöös vaatlen ja katsetan arhitektuuri disainiprotsessi, milles on algusest peale kaasatud insenertehniline mõtlemine ja tootmise/ehitamise kureerimine. Eri valdkondade kompetentsid seob kokku töö tuumaks olev konstruktsioonimeetod – vastastikusel toel põhinev puitkonstruktsioon. Oma tööga püüan inspireerida arhitekte uurima ja süvenema rohkem erinevatesse materjalidesse ja konstruktsioonidesse, et meie loodav arhitektuur oleks eriline ja inspireeriv ning materjali- ja energiakasutuse …

“In memoriam Bellingshausen”

Joel Väli . Scenography BA . . Room installation from the perfomance “In memoriam Bellingshausen” Video 3min Sound Teizo Matsumura- Air of Prayer for seventeen/String Koto Solo/1984 . . . The alleged attack occurred on 9. october 2018 in the Bellingshausen station.I’ve never met a mad penguin. They don’t beat their heads against a rock. …

Lavastus “In memoriam Bellingshausen”

Joel Väli . Stsenograafia BA . . Ruumiinstallatsioon lavastusest Video 3min Heli Teizo Matsumura- Air of Prayer for seventeen/String Koto Solo/1984 . . . . Väidetav rünnak leidis aset 9. oktoobril 2018 Bellingshauseni jaamas.Ma pole kunagi kohanud hulluks läinud pingviini. Nad ei peksa pead vastu kivi. Nad ei terroriseeri. Pingviin ei käi sulle või teistele …

Kodukontori kasutajakeskne disain / User-centered design of the home office

Kodukontor on teema, millest räägitakse palju ning mis eriti teravalt kerkis esile Covid pandeemia ajal 2020. aastal. Sellel ajal olid paljud inimesed sunnitud jääma kodukontorisse ning oma töö sellest lähtuvalt ümber korraldama. Turul pakutavatel kodukontori lahendustel ei ole tavaliselt taustal kasutaja uuringut ja puudub kasutajakeskne lähenemine. Sellest probleemist lähtuvalt otsustasin luua kastuajakesksetest uuringutest lähtuva kodukontori …