Otsi lõpetajat:

    Anete Vihm

  • Tekstiilidisain
  • MA
  • Kasutajasõbraliku õppimist toetava vahendi loomine intellekti- ja liitpuudega lastele
  • Juhendaja: Kärt Ojavee, Jana Kadastik

Magistritöö probleem tuleneb varasematest uurimustest ja vestlustest spetsialistidega selgunud asjaolust, et õppevahendite valmistamisel ei arvestata sageli intellekti- ja liitpuudega laste peenmotoorika ja tunnetusprotsesside iseärasustega. Töö eesmärk oli luua koostöös Õunakese lasteaia spetsialistidega õppimist toetav vahend, mis arendab erinevate meelte kaudu saadud aistingute ja tajude abil arusaamist ümbritsevast ja iseendast. Õppevahendi sihtrühm on 1–8aastased  raske või sügava intellekti- ja/või liitpuudega lapsed.

Magistritöö tulemusena valmis õppevahendi prototüüp, mis koosneb 12-st moodulist, mida saab vastavalt vajadusele muuta, asendada, vahetada ning nendest on võimalik moodustada põrandale nn tunnetusrada, tõsta lapsele sülle või lauale. Õppevahend on välja töötatud, kasutades spetsiaalselt raske ja sügava intellekti- ja liitpuudega inimestele loodud multisensoorse jutuvestmise meetodit (Multi-sensory Storytelling), mis aitab lapsega kontakti luua ja jutustada meeli haarav lugu. See lähenemisviis kasutab lisaks verbaalsele tekstile erinevaid sensoorseid stiimuleid (nt heli, puudutus, lõhn), et muuta õpikogemus interaktiivseks ja köitvaks. Lugu avaneb moodulite näol moodustuvate rekvisiitide abil, mis kujutavad erinevaid aastaaegadega seotud elemente, suurendades narratiivi ja edendades sügavamat mõistmist. Loodud õppevahend pakub paindlikku lähenemist ning võimalust luua kaasahaarav õpikeskkond, kus iga lapse unikaalseid vajadusi ja huvi võetakse arvesse. 

Õppimist toetava vahendi prototüübi katsetamine