Otsi lõpetajat:

    Anni Kõrvemaa

  • Sisearhitektuur
  • BA
  • Koduseinad
  • Juhendaja: Veiko Liis

Mida tähendab sulle kodu? Millest on tehtud su koduseinad? Kus need on käinud?

Meie ajastu üheks suurimaks väljakutseks inimestele on ränne, oma kodu selja taha jätmine ja uuega kohanemine. Seinade uuesti üles ehitamine. Olgu see siis kliimaränne, sõjakoldest pääsemine, poliitilised põhjused või tänapäevane nomaadielustiil, mis tingib pidevat elukoha vahetust.

Liikumise ja ümberkohastumise mugandamiseks tuleks ruumide näol välja töötada hea tugisüsteem. Arhitektuur peab muutuma mitte sinu omaks, mitte meie omaks, vaid kõigi omaks. See peaks olema lihtsamalt ümbermängitav.

Võttes arvesse rändajaid ja nende ruumiga suhestumist, soovisin luua lähteülesande, mis annaks aluse easpidiseks ruumiga töötamiseks. Et jõuda eesmärgini, oli minu fookuses rändajate intervjueerimine. Vestlesin projekti käigus tänapäeva nomaadielu elavate inimestega ning uurisin nende arusaama kodust, kogemusi ning mälestusi saabumisest ja lahkumisest.