Otsi lõpetajat:

    Anni Kõrvemaa

  • Sisearhitektuur
  • BA
  • Koduseinad
  • Juhendaja: Veiko Liis

Mida tähendab sulle kodu? Millest on tehtud su koduseinad? Kus need on käinud?

Meie ajastu üheks suurimaks väljakutseks inimestele on ränne, oma kodu selja taha jätmine ja uuega kohanemine. Seinade uuesti üles ehitamine. Olgu see siis kliimaränne, sõjakoldest pääsemine, poliitilised põhjused või tänapäevane nomaadielustiil, mis tingib pidevat elukoha vahetust.

Liikumise ja ümberkohastumise mugandamiseks tuleks ruumide näol välja töötada hea tugisüsteem. Arhitektuur peab muutuma mitte sinu omaks, mitte meie omaks, vaid kõigi omaks. See peaks olema lihtsamalt ümbermängitav.

Võttes arvesse rändajaid ja nende ruumiga suhestumist, soovisin luua lähteülesande, mis annaks aluse easpidiseks ruumiga töötamiseks. Et jõuda eesmärgini, oli minu fookuses rändajate intervjueerimine. Vestlesin projekti käigus tänapäeva nomaadielu elavate inimestega ning uurisin nende arusaama kodust, kogemusi ning mälestusi saabumisest ja lahkumisest.

Teine osa lõputööst: portfoolio

Olen oma portfoolio disainimisel ja selle kokku panekul keskenudnud ajas muutuvusele, lahtistele otsadele, mõttele hoida portfooliot kui mitte lõpetatud peatükki, vaid kui inspiratsiooni ja alget edasiarenguks.

Minu projektid on koondatud karpi, mille avades leiab kaante sisekülgedelt autoripositsiooni, mis viib lähemale minu ja minu töödega suhestumisele.

Portfoolioga tutvumiseks lae see alla!