Otsi lõpetajat:

    Anselm Oja

  • Kaasaegne kunst
  • MA
  • Tuunitud eneseotsignud pimedatel sisetänavatel
  • Juhendaja: Anu Vahtra, Reimo Võsa-Tangsoo
  • Penoplast, aerosoolvärvid, pleksiklaas, LED vagustid, tekstiil

Eneseotsingud sisetänavatel on läbimas maa-aluseid kihte. Varasemad tõekspidamised pannakse proovile ja mitte-aerodünaamilised osad tiritakse tugevas vastutuules küljest. Varjude maale sai sisenetud vabatahtlikult, aga edasi liikumiseks tuleb avada intuitsiooni silmad.

Minu magistritöö on protsess leidmaks viisi, kuidas tuua kokku mu kogemused religiooni, vaimsete otsingute, esteetiliste eelistuste ja tehnoloogiaga. Saan inspiratsiooni tuunimiskultuurist, ekstreemspordi visuaalkeelest ja religioossest ikonograafiast. Selle kõik seon kokku kasutades erinevaid tehnoloogilisi töövahendeid.