Otsi lõpetajat:

    Azeem Hamid

  • Disaini ja tehnoloogia tulevik
  • MSC
  • Süsteemne disain: Sotsiaalne kaasatus ja kogukonna kaasamine Tallinnas
  • Juhendaja: Kätlin Kangur (Tallinna Tehnikaülikool / Eesti Kunstiakadeemia), Francisco Martínez (Helsingi Ülikool), Umar Hameed (Illinoisi Ülikool Urbana-Champaignis)
  • Süsteemne disain, UI/UX disain, teenusedisain

Ülemaailmselt on linnaruumi ja eluasemete arendused tõusutrendis, ka Tallinnas. Kuigi urbaniseerumisel on palju kultuurilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid eeliseid, võivad halvasti planeeritud ja reguleerimata linnaruum mõjutada inimeste heaolu ja keskkonna kogemist. Näiteks, võib see piirata juurdepääsu sotsiaalselt kaasavatele kogukondlikele asumitele, mis omakorda takistab sotsialiseerumist, kultuuris osalemist ja kogukondade arengut, ning pärsib inimeste kuuluvustunnet kogukonnaga.

Läbiviidud uurimistöö uurib kogukonna kaasatust ja osalemist süsteemse disaini vaatenurgast ning keskendub sotsiaalse ühtekuuluvuse arendamisele Tallinna avalikus ruumis. Uurimistöö hindab olemasolevate avaliku ruumi aluseks olevaid sotsiaalseid probleeme uurimise ja arutelu kaudu. Lisaks sellele peegeldab see uurimistöö erinevaid avaliku osaluse vorme ja uurib motivatsioone ning vajadusi kodanike aktiivseks osalemiseks Tallinnas toimuvates kogukonnapõhistes projektides.

Lõputöö pakub ka disainikontseptsiooni, mis põhineb läbiviidud uurimistöö tulemustel, analüüsil ja teadmistel. Disainikontseptsioon nimega Communal on digitaalne platvorm, mille eesmärgiks on soodustada kogukonna kaasamist, suurendada teadlikkust, parandada sotsiaalset kaasatust ja aktiivset osalemist avalikus ruumis. Antud uuring aitab kaasa erinevate vaatenurkade ja sotsiaalsete kontekstide mõistmisele, et edendada sotsiaalset kaasatust ja kogukonna aktiivsemat osalemist ja efektiivsemat kaasatust.

Communal – Digitaalne platvorm
Logo kontseptsioon
Kasutajakogemus
Rakenduse juhtpaneel
Kogukonnaga liitumine
Kogukonna ülesanded
Teistelt õppimine
Kommunikatsioon ja koostöövõrgustik
Tagasiside andmine
Tehisintellektiga tugi