Otsi lõpetajat:

    Carolina Reidma

  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • MA
  • Parkimismajade taasmõtestamine
  • Juhendaja: Toomas Tammis, Tarmo Teedumäe

Magistritöö fookuseks on Maakri kvartali Rävala ja Stockmanni parkimismaja taasmõtestamine. Antud magistritöö eesmärk on leida parkimismajade näitel lahendusi ressursside paremaks haldamiseks ja linnaruumi mitmekesistamiseks näidates parkimismaja hoonestruktuuri potentsiaali avalikus ruumis ja kaasajastada infrastruktuuri tänapäevaste eluviisidega. Ruumi väärtus linnades järjest kasvab ning kohanemisvõimeline parklahoone tõstab seda väärtust veelgi rohkem. Oluline on kasutada ja taastada olemasolevaid struktuure linna jätkusuutlikuks muutmisel ja seda eriti kõrghoonete piirkonnas, kus avaliku ruumi napib. Valitud Rävala ja Stockmanni parkimismaja ümbermõtestamisel kujunes välja kaks eri lähenemist, kuna kõik parkimismajad on oma tüpoloogiate ja asukohtade järgi ainulaadsed. Rävala parkimismaja ümbermõtestamisel on kasutatud etapiviisilist lähenemist, niiviisi saab järk-järgult parkimismaja vajaduspõhiselt muuta. Stockmanni parkimismaja puhul oli kõige olulisem läbipääsude tekitamine jalakäijatele ning uue hingamise andmine Stockmanni kaubamajale. Mõlema parkimismaja esimese korruse ulatuses on läbi murtud, et tekiks Maakri kvartalisse sidus ja poorne jalakäijate võrgustik.

Turutänav Maakri kvartalisse läbi Rävala parkimismaja esimese korruse
Avatud mängulised ruumid
Linnafarmid katustel