Otsi lõpetajat:

    Daria Khrystych

  • Urbanistika
  • MA
  • Nähtamatu hoolduskohustus: tsiviilvabatahtlikud sõjaaja Ukrainas
  • Juhendaja: Sean Tyler and Keiti Kljavin
  • Väitekiri
‘Stream’ of Marsh Zhinok volunteers loading up the car. Photo by Elena Kraynova.

Alates 2013. aastast on Ukraina kriisis, alustades Euromaidani kodanike meeleavaldustega ja sellele järgnenud Venemaa sõjalise sissetungiga. Viimane kutsus esile massilise vabatahtliku tegevuse laine, mis lõpuks kujundas kriisis oleva ühiskonna jaoks olulise tugisamba. Käesolevas väitekirjas pakun välja idee “vabatahtlikkusest” kui mitteametlikust tööst, vastupidiselt selle peavoolus tuntud kodanikuaktiivsuse käsitlusele. Toetudes feministlike sotsiaalse taastootmise teoreetiliste arutlustele tutvustan magistriitöös Ukraina vabatahtlikku tööd kui praktikat, mis hoiab ühiskonda kriisis ja millel puudub tunnustus suuremates võimustruktuurides. See on alguspunkt arutelule, kus lahatakse kaasaegse neoliberaalse kapitalismi mõju sotsiaalsele taastootmisele, keskendudes eelkõige Ukraina kapitalistlikule riigile. Magistritöös väidan, et vaatamata vabatahtlikkuse kui tavapäraselt valitud tegevuse vaatele on Ukraina kontekstis vabatahtlikust tööst kujunenud ellujäämise strateegiana mitmete kriiside ajal. Rakendan enda juhtumiuuringu Kiievi feministlik algatusee Marsh Zhinok puhul kriitilist vaatenurka, et välja tuua erinevad nüansid selle mõjust ühiskonnas ja vabatahtliku töö võimest muutuda kollektiivse solidaarsuse praktikaks.