Otsi lõpetajat:

    Dina Aller

  • Aksessuaaridisain
  • MA
  • Väärtustav taaskasutus Paul Bergi näitel
  • Juhendaja: Jaana Päeva

Minu magistritöö eesmärgiks on väärtustava taaskasutuse põhimõttel välja töötada suvasooline täiskasvanutele mõeldud aksessuaaride kollektsioon, mis taaskasutaks äraviskamisele määratud toote materjale, andes tootele uues vormis teise elu. Antud projekti eesmärk pole aksessuaaride tootmine, vaid uurimine, kuidas saab jaki materjali optimaalselt kasutada, ning millega tuleb arvestada uue toote loomisel.
Taaskasutades enda vana toodangut annab Paul Berg brändina olulise panuse Eesti disaini kultuuri, nad pikendavad seeläbi materjali elu, väärtustavad toodet, soodustavad keskkonnahoidu ning mõjutavad eesti disainieetikat. Enda teadmistega ning oskustega soovin aidata neil seda eesmärki saavutada. Esimesest mahakantud jakist õnnestus mul luua peakate, labakindaid ning matt-kott.