Otsi lõpetajat:

    Erik Heiki Veelmaa

  • Tööstus- ja digitootedisain
  • BA
  • Väikelinnad 2.0 - disaini roll Eesti väikelinnade tuleviku kindlustamisel ja transpordi arengusuunad 2050. aastaks
  • Juhendaja: Janno Nõu MSc

Eesti väikelinnad on juba pikemat aega kahanemas ning disain võib mängida määravat rolli selle olukorra muutmisel. Käesolev bakalaureusetöö uurib, miks Eesti väikelinnad on sellisesse olukorda sattunud, seda nii ülemaailmse kui ka kohaliku konteksti kaudu, pakkudes sealjuures spekulatiivse ja süsteemi disaini meetodeid kasutades võimalikke arengusuundasid. Tööst areneb välja uudne tööriist – linnapersoonad – mis on loodud väikelinnade statistika analüüsi, ajaloolise uuringu, vaatluste, intervjuude ja kaardistamise abil. Need persoonad kehastavad erinevaid linnatüüpe (tööstuslinn, suvituslinn, hajuslinn) ning on vahendiks tegelike linnade isiksuste, lootuste ja takistuste väljatoomisel.

Persoonade sidumine disainimeetoditega nagu Tulevikuratas, halvim stsenaarium ja backcasting, loob metoodika protsessi, mis aitab uurida erinevate strateegiate mõjusid, alates jätkusuutlikust kahanemisest kuni kogukonnaaedadeni. Kasutasin seda protsessi tuleviku transporditrendide näitel, et näidata metoodika kasutust ning pakkuda välja võimalikke transpordi arengusuundasid aastaks 2050. Töö tulemust võib võtta tööriista ja juhtnööride kogumina, mis kujutab üht mitmest võimalikust tulevikust, ning üleskutset vaadata suurlinnast väljapoole, kus tänased Eesti depressiivsed väikelinnad võivad olla tuleviku tõmbenumbrid.