Otsi lõpetajat:

    Gertu Leppik von Wirén

  • Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud
  • MA
  • Kunstioksjonid Eesti kunstiturul aastatel 2018-2022
  • Juhendaja: dr Kristina Jõekalda, mag Triin Metsla

Magistritöö uurib aastatel 2018-2022 toimunud järjepidevate kunstioksjonite müügitulemusi ja annab ülevaate, miks ning mis oludes kunstioksjonid Eestis alguse said. Haamrihindade tulemuste taustal arutlen kunstiteose hinna tähenduse üle, mis osas toetun peamiselt sotsioloog Olav Velthuis mõtetele hindadest kui subjektiivsetest faktidest ja sotsiaalsest konstruktsioonist. 

Uurimuse eesmärk on välja selgitada Eesti kunstioksjonite turu hetkeseis. Oksjonite tulemuste analüüsimiseks koostas autor uurimisperioodil toimunud 77 järjepideva (st valimisse ei ole kaasatud ühekordsed erioksjonid) oksjoni müügitulemused, kokku 3609 müügitehingut (magistritöö lisades on andmebaasi esimesed 1000 tehingut). Oksjonitulemuste analüüs kinnitas hüpoteesi, et kunstioksjonite mahud ja müügitulemused on viimasel viiel aastal hüppeliselt kasvanud. Kui 2018. aastal leidis aset 8 oksjonit, mil kokku pakkumisel 333 teost ja kogu müügituluks 1,1 miljonit eurot, siis 2022. aastal leidis aset 25 oksjonit, mil kokku pakkumisel juba 1752 teost ja kogu müügituluks 6,2 miljonit eurot.