Otsi lõpetajat:

    Hanna Loora Arro

  • Sisearhitektuur
  • BA
  • Privaatsust pakkuvad objektid avalikus ruumis
  • Juhendaja: Ville Lausmäe

Töö eesmärk oli analüüsida avalikus ruumis asuvaid objekte, nende omadusi ja kasutamist. Erinevates ruumides tehtud analüüsid viisid põnevate järeldusteni mis suunasid edasist töökäiku. Kõige huvitavamaks avastuseks oli post kui privaatsuse pakkuja ning kuidas linnaruumis postide abil luua paremat keskkonda. Töö lõpptulemuseks on eelnevat uurimustööd arvesse võttes disainitud post, mis on suunatud inimestele mõttega pakkuda privaatsust, turvatunnet ja paremat keskkonda. Postile on lisatud käetoe element, mis läheb üle toruks ja tekitab posti ümber privaatse nurga kuhu inimene saab ennast eraldada, et tekitada piir enda isikliku ruumi ümber.