Otsi lõpetajat:

    Helen Staak

  • Interaktsioonidisain
  • MA
  • Põhja- Eesti Regionaalhaigla II kardioloogiaosakonna patsientide toetamine nende aktiivsemaks kaasamiseks raviprotsessis ja suhtluses ravimeeskonnaga
  • Juhendaja: Riina Raudne, PhD ja Martin Serg, MD, PhD

Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardioloogiakeskus on suurim valdkonna diagnostika ja ravi erialakeskus Eestis. Keskuse osana, teostab II kardioloogiaosakond erinevaid kardioloogilisi protseduure. Protseduuri eel peaks inimene selgesti mõistma, milline on protsess, mis on selle eesmärk ja tulemused. Patsientidele õigeaegse ja põhjaliku selgituse pakkumine eelseisvast raviteekonnast, on oluline nurgakivi arsti ning patsiendi suhtluses. Tõhus kommunikatsioon on toimiva ravi aluseks. Kui teavet esitatakse lihtsal ja arusaadaval viisil, võimaldab see patsiendil paremini mõista oma terviseseisundit ning teha seeläbi teadlikumaid otsuseid. Lahenduse eesmärk on toetada protseduuri-eelset suhtlust arstiga ning tõsta patsiendi kaasatust protsessis kogu osakonnas oldud aja jooksul. Lahendus koosneb küsimuste loetelust ning komponendist, mis pakub inimesele võimaluse enne arstiga kohtumist läbi mõelda teemad ja küsimused, mida ta soovib protseduuri eel arutada. Infoleht annab ka lihtsa ülevaate sellest, mida raviprotsessi igas etapis oodata ja silmas pidada.

Julgustades patsiente läbi mõtlema vajalikke küsimusi ja teemasid, mida nad soovivad arstiga kohtudes käsitleda, võimaldab see parandada nende võimet jagada enda kohta olulist infot ning olla osa oma raviprotsessist. Toetades ligipääsu olulisele infole anname patsiendile võimaluse iseenda võimestamiseks ning mõistmiseks, et tegemist on nende isikliku tervise ja valikutega.