Otsi lõpetajat:

    Hugo Toss

  • Ehte- ja sepakunst
  • BA
  • Hark
  • Juhendaja: Piret Hirv, Nils Hint, Eve Margus
  • Sepis
  • 1,5m x 1,5m x 1,5m

Hark

Millegi vana sepistamine vanade tööviisidega on nagu ajas tagasi minemine – see aitab paremini mõista tolle ajastu meistrite oskusi ja teadmisi. Mõneti isegi tunnetada samu tundeid nagu nemadki võisid tunda. Sepistades harki, mis on olnud inimkonna ajaloos üks põhilisi abivahendeid põllutöö tegemisel, saad aru, et see ei ole enam pelgalt tööriist, vaid ka õpetaja inimesele, kes oskab kuulata, tunnetada ja töö tegemise käigus õppida.