Otsi lõpetajat:

    Inga Ausmeel

  • Kunstiõpetaja
  • MA
  • LEGENDAARNE ÕPETAJA – TIINA MEERI KUNSTIÕPETAJAKS OLEMISE ERILISUS
  • Juhendaja: Jane Remm, MA
  • Magistritöö

Suurepärastest õpetajatest palju ei teata, sest nende loomisprotsess, töö õpilastega, jääb koolimaja seinte vahele. Nii nagu teistegi erialade puhul, on ka kunstihariduse kontekstis vaja teada oma valdkonna väljapaistvaid õpetajaid. Kutsestandardiga omistatud õpetaja kvalifikatsioon on vajalik tagamaks õpetaja kompetentsusnõudeid (SA Kutsekoda, s.a), kuid selle abil ei saa mõõta õpetaja vaimsust ega kordumatut individuaalsust. 

Sellest lähtuvalt on minu magistritöö eesmärgiks uurida Tallinna 21. Kooli tunnustatud kunsti- ja kunstiajalooõpetaja Tiina Meerit, kes on tuhandete õpilaste maailmapilti 46 õpetamise aasta jooksul avardanud, ning esile tuua Tiina Meeri kunstiõpetajaks olemise erilisus ja seotus legendaarsusega, et sel moel jäädvustada kunstihariduse kontekstis väljapaistva õpetaja tegevust, kunsti- ja kunstiajaloo õpetamise traditsioone üldhariduskoolis ning Tiina Meeri eeskuju kaudu innustada eriala üliõpilasi.