Otsi lõpetajat:

    Jonathan Stavleu

  • Kaasaegne kunst
  • MA
  • 20. sajandi arheoloogiamuuseum
  • Juhendaja: Anu Vahtra

Minu huvi tuleneb arheoloogia ja uusvaremete kombineerimisest. Nende esitamiseks tuli idee luua ruum, mis muudaks tänapäevased ehituskildudest pärinevad “varemed” tähtsateks arheoloogilisteks esemeteks. Seda ruumi võib pidada 20.sajandi arheoloogiamuuseumiks. Selle muuseumi kollektsiooni hankisin prügikastidest ja kohalikest lammutuskohtades. Kategoriseerides leide asetasin need muuseumi keskkonda. Muuseumil on kaks asukohta. Esimene neist, mis olemuselt on puhtam ja traditsioonilisem, asub Tallinna Kunstihoones. Teine aga leidis aset Eesti maapiirkonnas ühe päevase dokumenteeritud ürituse kujul. Muuseum järgib “No Maintenance Museum” kontseptsiooni, milleks on siis muuseum mis on avatud ilmastikule, ei vaja personali, ei elektrit ega vett.