Otsi lõpetajat:

    Kadi Pihlak

  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • MA
  • Rattateede võrgustiku planeerimise ja hindamise metoodika
  • Juhendaja: Raul Kalvo, Martin Melioranski

Magistritöö eesmärgiks on esiteks luua ühtne sõnavara ja sellega seotud metoodika, et rääkida rattateede ühendustest eri valdkondade vahle, mitte põhineda ainult arvamusel. Teiseks on eesmärk näidata, kuidas need väärtused tõlgenduvad füüsilisse keskkonda.

Selleks kirjeldan ma esmalt olemasolevat olukorda ning olulisi lähtedokumente. Seejärel selgitan kergliiklusteede kavandamise üldiseid põhimõtteid, mis sõltuvad sihtkohtadest, kasutajatest, läbitavatest vahemaadest ja ohutusest. Järgmiseks valin välja konkreetsema piirkonna, milleks on Tartu maakond, teen arvutused ning kujundan selle põhjal välja metoodika. Lõpetuseks näitan Nõo piirkonna näitel, kuidas metoodikat rakendada ning pakun välja tüüplahendused, mida erinevate olukordade puhul kasutada.