Otsi lõpetajat:

    Kaileen Palmsaar

  • Aksessuaaridisain
  • BA
  • Kollektiivne modulaarsus
  • Juhendaja: Kelian Luisk

Tänapäeva individualistlikus ühiskonnas on kõige tähtsam isiklik kasv läbi staatuse, majandusliku seisu ja materjaalsete esemete. Kuid mida me selle kasvu kõrval kaotame? Aina vähem jääb inimestel aega luua tugevaid sidemeid oma lähedaste ja sõpradega, kiirustades järgmise saavutuse poole.

Minu lõputöö projekt “Kollektiivne modulaarsus” on minu esimene samm tuua inimesed taas kokku, et koos luua, vestelda ja mõelda, mis on meile tegelikult oluline.