Otsi lõpetajat:

    Karina Klais

  • Disaini ja tehnoloogia tulevik
  • MSC
  • Uurides emotsionaalset sidet riietega - jätkusuutliku moetarbimise edendamine digitaalse storytelling’u kaudu
  • Juhendaja: Kätlin Kangur

Tänapäeva kiirmoe ja ületarbimise tingimustes on kriitilise tähtsusega leida viise, kuidas innustada inimesi oma rõivaid kauem hoidma. Antud töö püüab mõista, kuidas rõivastega seotud mälestused aitavad luua tähendusrikkaid suhteid ning kuidas need seosed mõjutavad moekasutust ja jätkusuutlikkust. Käesolev uurimistöö kasutades kvalitatiivset uurimismeetodit ja süsteemse mõtlemise lähenemisviisi lahkab inimeste ja nende rõivaesemete vaheliste suhete keerulist ja mitmekülgset olemust. Uuringu tulemused rõhutavad, kuidas emotsionaalsed mälestused ja nendega seotud lood on tõhusad vahendid emotsionaalse sideme loomiseks ja hoidmiseks inimeste ja nende rõivaste vahel. See teadmine pakub võimalusi muutusteks, mis toetavad jätkusuutlikke tarbimismustreid, soodustades sügavamaid suhteid rõivaste omanike ja nende esemete vahel. Selle teadmise põhjal välja töötatud uuenduslikud disainlahendused on paljutõotavad lähenemisviisid vähendamaks kiirmoe tarbimist ja rõhutamaks digitaalse storytelling’u osatähtsust moe tarbimisel.

Threads of Memory” kontseptsioon põhineb eeldusel, et rõivad kannavad endaga mälestusi ja emotsioone. Need emotsionaalsed sidemed võivad muuta moetarbimise  enamaks kui lihtsalt praktilise vajaduse rahuldamise kogemuseks, viies selle sügavamale ja tähendusrikkamale tasandile. Threads of Memory on ainulaadne ja innovaatiline platvorm, mis keskendub inimeste ja nende rõivaste vaheliste sügavamate sidemete kajastamisele. See toimib turvalise lugude varamuna, kus inimesed saavad jagada isiklikke lugusid, mälestusi ja emotsioone oma rõivaste ajaloost, luues nii ühiselt jagatud väärtustega kogukonna, keda seob armastus moe ja personaalse eneseväljenduse vastu.

Threads of Memory digitaalne platvorm
Loo ühendusi lugude, kogukonna ja uute inimestega
Anna oma riietele hääl
Ärata endas uudishimu
Sissejuhatus
Storyboard
Kasutaja lugu
Kasutaja lugu
Kasutaja lugu
Kasutaja lugu
Kasutajaprofiil
Asjade teekond uuele algusele
Kogukond
Loo suhteid ning avasta uusi teadmisi
Igal rõivaesemel on oma unikaalne lugu