Otsi lõpetajat:

    Karola Rianne Mahhova-Reinholm

  • Keraamika
  • MA
  • Mitte-inimkeskne disain – keraamiline moodul erakmesilastele elurikkuse edendamiseks
  • Juhendaja: Heikki Zoova

Inimtsivilisatsioon oma pidevas püüdluses edasi areneda jätab tihti tähelepanuta inimesi toetava eluvõrgustiku. Mitte-inimkeskne disain suunab meid oma prioriteete ümber hindama ja arvestama kõikide elusolendite vajadustega. 

Need keraamilised pesad näitavad sellise muutuse poole püüdlevat lahendust. Pesad on konstrueeritud nii, et need jäljendaksid õõnsustes pesitsevate erakmesilaste elupaiku ja pakuksid mesilastele elamisvõimalusi paikkondades, kus looduslikud pesitsusvõimalused on vähenenud. 

Keraamika on kergesti puhastatav looduslik materjal. Pesi saab kuumutamise teel steriliseerida, vähendades nakkusohtu ja tõkestades haiguselevikut mesilaspopulatsioonides. 

Pesa vaatluses saadud teadmised aitavad kaasa mitte-inimkeskse disaini edasisele arengule. Loodusest saadud informatsioon aitab disaineritel luua ja mõista vorme, mis ületavad inimkeskset lähenemist.

Senised pesa vaatluse tulemused: 2022. aasta suvel kasutasid keraamilist pesa pesakohana erinevad ämblikuliigid. Need võisid olla lehterämblikud (Agelenidae) ja kangurlased (Linyphiidae). 2023. aasta kevadel ja suvel kasutasid keraamilist pesa nukkumiseks neli liblikat ning mitmed ämblikuliigid — nii võrku kuduvad kui ka võrguta ämblikud, kes kasutasid pesakäike varjendina.

Need tulemused näitavad, et kuigi pesa oli loodud erakmesilaste vajadusi silmas pidades, on tegemist pesaga, millest on ka teistele putukaliikidele ning ämblikele kasu. Pesa vaatlus jätkub ka tulevastel aastatel.