Otsi lõpetajat:

    Katariina Kivi

  • Tööstus- ja digitootedisain
  • BA
  • Isetehtava pingi juhendi loomine, järgides taktikalise urbanismi põhimõtteid
  • Juhendaja: Maria Pukk MA

Viimasel ajal on palju kõneainet tekitanud Tallinna linnaruum ja selle puudused ning kohalikele elanikele on kodulinna inimsõbralikumaks muutmine aina südamelähedasem. Oma bakalaureusetöös keskendusin elava linna tähenduse otsimisele ning proovisin leida viise selleni jõudmiseks. Töö praktilises osas disainisin isetehtava pingi juhise, järgides taktikalise urbanismi põhimõtteid. Pink on mõeldud näiteks kodutänavale asetamiseks, et tänavat elavamaks muuta ja anda uusi võimalusi tutvuste tekkimiseks. Kui igaüks meist tegeleks natukene taktikalise urbanismiga, siis saame väikeste sammudega alustada suuri muutusi.

Juhendi järgi tehtud pink