Otsi lõpetajat:

    Katariina Mustasaar

  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • MA
  • Tööstusjärgne meremaastik: Paljassaare sadamaala taimtervendamine
  • Juhendaja: Laura Linsi, Roland Reemaa, Eik Hermann

Projekt uurib, kuidas reostunud pinnase puhastamine taimtervendamise tehnoloogia abil võiks suunata endise tööstusliku sadama kujunemist kaasaegseks linnaruumiks. Käsitledes pikaajalise tervendusprotsessi käigus maastikku kui seotud süsteemi, kujuneb igapäevaruum, mis toob mere tasapisi linnale lähemale. Taimtervendamine juhib maastiku kaudu keskkonnaprobleemidele tähelepanu ning ilmestab, et rakendades täpseid teadmisi keskkonnast, on võimalik saavutada loodusega vastastikune ja kasulik koostöö. Töös väljatöötatud põhimõtteid saaks rakendada ka teiste kunagiste tööstusalade ümberkujundamisel kogu Läänemere ranniku ulatuses.