Otsi lõpetajat:

    Kateriin Rikken

  • Klaas
  • MA
  • Kogukondlik ökosüsteem klaasikunsti edendamise suunal
  • Juhendaja: Triin Jerlei

Magistritöö on kantud soovist leida meetmeid kaasaegse klaasikunsti
edendamiseks, juba toimiva toetamiseks ja parendamiseks, koostöö- ja
tugivõrgustiku loomiseks. Millised asjaolud on Eesti klaasikunsti jätkusuutlikkusele
ohud, millised võiksid positiivset arengut toetada? Kuidas kaasata publikut ja
laiendada tuntust; panustada kunstniku kui indiviidi tööolu parendamisse?