Otsi lõpetajat:

    Katrin Lang

  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • MA
  • Hüljatud hoonete kasutuselevõtu strateegia ja lahtivõetavate hoonete iseehitamise manuaal.
  • Juhendaja: Laura Linsi, Roland Reemaa, Eik Hermann

Magistritöö eesmärgiks on uurida hoonete kasutusest väljalangemise põhjuseid ja pakkuda võimalusi hüljatud hoonete taas kasutuselevõtuks, et väärtustada ruumi kus nad asetsevad. Teoreetilises osas keskendun omandile, teen ettepaneku muuta Eesti seaduseid, et tagada hooldamise kohustuse jagamist ja soodustada ajutise kasutamise võimalusi. Praktilises osas keskendun soodsale renoveerimisele, keskkonnasõbralikule ehitamisele ja sotsiaalsele jätkusuutlikkusele. Sealhulgas pakun välja nn „tööriistakasti“ lihtsate lahtikäivate hoonete ehitamiseks ning strateegiat hüljatud hoonete kasutuselevõtuks ja hooldamiseks.