Otsi lõpetajat:

    Kelli Puusepp

  • Sisearhitektuur
  • MA
  • Kahanemisega kohanemine ääremaal – Orava küla näitel
  • Juhendaja: Jüri Kermik (PhD), Gregor Taul (MA), Mariann Drell (MA)

Mitmed Eesti väiksemad ja kaugemad piirkonnad on elanikest tühjaks valgumas. Magistritöö käsitleb ääremaade kahanemise problemaatikat ja läheneb teemale kohaspetsiifiliselt, võttes vaatluse alla Võrumaa kaugeima piirkonna, Orava küla. Orava Kooli õpilaste arvu järjepidev allakäik on viinud aruteludeni koolimaja osaliselt sulgeda. Uurimistöö eesmärk oli leida koolihoonele üks võimalik uus kontseptuaalne ruumilahendus, mis aitaks hoida kodulähedast haridust esimeses kooliastmes ning säilitada elu sealses piirkonnas.