Otsi lõpetajat:

    Kelly Heleen Kaldra

  • Tööstus- ja digitootedisain
  • BA
  • Südame äkksurmade ennetamine elustamisaparaatide kaardistuse abil
  • Juhendaja: Eva Liisa Kubinyi, MA

Eestis sureb igal aastal südame- ja veresoonkonna haiguste tõttu ligikaudu 8 000 inimest, millest umbes kümnendik on südame äkksurmad. Hetkel lahkub peale äkksurma elusalt ning terve närvikavaga haiglast ligikaudu 12% kannatanutest. Kombineerides elustamisvõtteid ning AED aparaadi kasutamist, võib kannatanu pääsemise võimalus olla kuni 74% kõrgem. Eestis pole aga ühtset kaardistust kasutatavate elustamisaparaatide paiknemisest ning ka häirekeskusel puudub terviklik ülevaade võimalikest masinatest, mida äkksurma kutse puhul kasutada. Töös uuriti võimalusi, kuidas toetada pealtnägjia-häirekeskus-kiirabi koostööd südame äkksurma kutsete puhul ning analüüsiti võimalusi elustamisaparaatide kaardistamiseks Eestis.

Töös on fookuses eelkõige pealtnägijatega haiglavälised äkksurmade juhud ning probleemid nende kutsungite toetamisel, lisaks pakutakse välja võimalikud arendused tulevikuks ning uuendatud teenus.