Otsi lõpetajat:

    Kristiina Puusepp

  • Sisearhitektuur
  • MA
  • Tervendav ruum - Tartu Ülikooli Kliinikumi neuroloogia osakonna ravipalati näitel
  • Juhendaja: Jüri Kermik, PhD; Gregor Taul, MA; Mariann Drell, MA;

Magistritöö käsitleb meditsiiniasutusi, kui tervendamise eesmärgiga loodud keskkonda. Kuidas projekteerida sellise funktsiooniga ruumi sisearhitektina? Kui hoone projekteerimisel lähtume esmajoones seaduses etteantud normatiividest ja meditsiinitehnoloogilistest vajadustest, siis milline saab olema kogemus tervenejale? Kas ja kui palju on uuritud inimese ruumilisi vajadusi tervenemise käigus? Kuidas leida tasakaalu masinliku tehiskeskkonna ja inimlike orgaaniliste vajaduste vahel?