Otsi lõpetajat:

    Kristina Kivirand

  • Tekstiilidisain
  • MA
  • Varjatud lood. Vaikuse minutid
  • Juhendaja: Eve Kask, Maarja Kangro
  • Installatsioon, video, tekstiil, foto projektsioon

Varjatud lood. Vaikuse minutid on autobiograafilisel ainestikul põhinev loominguline töö. Autoportree on ruumiinstallatsioon, kus fragmentaarne ja mittelineaarne narratiiv on esitletud video, foto ja tekstiili meediumite kaudu. Autor ei räägi selgesõnaliselt, mis lugudega tegemist on, kuid näitab tugevat emotsiooni ja kestvat valu tunnet mustvalgelt ja melanhoolselt.

Teoreetilise raamistiku moodustab autobiograafia uuringute keskne mõiste, omaeluloolisus ehk autobiograafia. Kirjalikus osas avab autor autobiograafia mõistet humanitaarteadlaste seisukohalt ja kirjeldab, kuidas see võiks olla meetod loomingulise töö puhul. Referatiivselt toetub kunstnik ka neurobioloogi Antonio Damasio käsitlusele sellest, et inimese tunded loob keha ja keha on inimese teadvuse looja. Keha on aluseks Mina tunnetuse tekkimisele. Mina tunnetus on osa teadvuse moodustamise protsessist, kus mina ja meele koostoimes sünnib teadvus.

Antonio Damasio väidab, et “pain is an access to intellectual”. Samuti, ütleb ta et, valu on tegelikult kaitse, veateade, kaitsemehhanismide teke mis stimuleerib keha välja töötama kaitsetegevusi. Valu on signaal, mis annab olulisi hoiatusi, mis on ellujäämiseks hädavajalikud.

Loominguline töö on eksponeeritud ruumiinstallatsiooni vormis. Ruumis on eksponeeritud žakaarkangasteljel kootud kangas, tekstiil, video ja foto projektsioon. Ürgselt kooti kangast selleks, et valmistada kehakate, mis omakorda oli püüd kaitsta end külma ja tuule eest ning luua turvatunnet. Käesolevas töös sümboliseerib kanga kudumine puudutust ja samas – installatsiooni kontekstis – on see kättesaamatus, lootusetus, lein, aga ka lootus ja uus algus. Videos on kasutatud sümboolselt laetud kujundid, mis on mitmeti tõlgendatavad ja neis on ka kultuuriliselt laetud tähendusi: pruutkleit, tuhk, valge riie, mis on nii surilina kui ka vastsündinule lina.