Otsi lõpetajat:

    Laura Pormeister

  • Sisearhitektuur
  • BA

Materjali audiitori metoodika
Juhendaja: Ville Lausmäe

Kui hoone lammutatakse siis ta ei kao siit maailmast, temast saab enamasti pinnatäide või läheb põletisse. Aga tegelikult on võimalik kaardistada, demonteerida, sertifitseerida, taasväärtustada. Ma ei proovigi oma projektiga luua midagi uut siin maailmas, pigem juhin tählepanu olulisele ja mis mind huvitab. Toon mängu sellise ametikoha nagu materjali audiitor ja mängin selle Liivalaia 24 endise kohtumaja peal läbi. Materjali audiitori ülesanne on tulla mahakantud objektile ennem lammutamist ning kaardistada ära materjalid ja elemendid, mida võiks uuesti samal või mõnel teisel objektil kasutada. Panen endale kui sisearhitektile lähteülesandeks neid elemente uuesti kasutada ja loon uue ruumi.