Otsi lõpetajat:

    Loviise Talvaru

  • Sisearhitektuur
  • MA
  • SÜNNI(TU)S RUUM - IDEAALSE SÜNNITUSKOGEMUSE POOLE
  • Juhendaja: Jüri Kermik (PhD), Mariann Drell (MA), Gregor Taul (MA)

Magistritöös olen analüüsinud sünnituskeskkondi Eestis ning selgitanud välja, kuidas luua võimalikult sünnitajakeskset ja privaatset-hubast ruumi, millel oleks positiivne mõju sünnituskogemusele. Sünnitustube ja -osakondasid puudutavaid teemasid ning probleemistikku on Eestis vähe uuritud. Olemasolevad ruumid on halvas seisus ning uutes lahendustes on näha korduvaid ja ühetaolisi projekteerimispraktikaid, mis on vananenud ja tuginevad üldistele haiglapalatite printsiipidele. Sünnitus ei ole haigus: sünnis ruum – sünnitusruum – ideaalne sünnituskeskkond on koht, kus saab uus elu alguse. See peab kasvama seestpoolt välja ehk tuginema sünnitaja, tugiisiku ja ämmaemanda vajadustele, olema loomulik, kaasaegne ja vaba keskkond. Ideaalse sünnituskeskkonna paremaks teostamiseks olen loonud uue juhendi sünnitustubadele nende renoveerimiseks ja projekteerimiseks üheskoos sünnitusruumi elementidega. Lisaks lahendasin juhendis väljatoodud põhimõtteid silmas pidades ühe sünnitustoa Eesti neljast suurema sündimusnäitajaga haiglast. Võrdluseks lõin sama pindalaga ruumi, kuid nii-öelda puhtasse keskkonda näiteks uue haigla või sünnituskodu rajamisel ning viimaks prototüübid sellest, millised võiksid välja näha ideaalse sünnitusruumi alade planeeringud.

TASE’23 näituse väljapanek
ITK olemasolev sünnitustuba
Sünni(tu)s ruumi variatsioon, kaks eraldatud ruumiosa
abivahendite hoiuruum
sünnitusvoodi-tagune kapimaht