Otsi lõpetajat:

    Maarja Sildvee

  • Klaas
  • BA
  • KAHE VAHEL
  • Juhendaja: Andra Jõgis, Maarja Mäemets

Kahe vahel on materjaliuurimuslik töö klaasipuhumisest, mis keskendub kahe klaasi vahelisele ruumiloomele ja selle uuesti lahtiharutamisele. Klaasi puhudes korjatakse klaasi kihtidena puhumisahjust ning need ühinevad omavahel. Minu klaasipuhumise katsetuste tulemusena jäi aga kahe kihi vahele õhk ja tekkis uus, kihtidevaheline, eksperimentaalne ruum. Sisemise kihi üle aga puudus edasine kontroll – olin ligipääsu sulgenud, vormida sain vaid teist kihti. Kuidas seda avada, kuidas jõuda uuesti esimese kihini? Pakun enda tööga välja mängulisi võimalusi, kuidas läheneda kahe kihi vahelisele alale.

  • KAHE VAHEL
  • Tutor(s): Andra Jõgis, Maarja Mäemets
  • Klaas