Otsi lõpetajat:

    Magnus Harjak

  • Graafiline disain
  • BA
  • Meelte süntees
  • Juhendaja: Kert Viiart
  • Interaktiivne meedia

Sünesteesia on psüühiline nähtus, mille käigus ühe meele aisting viib kogemuseni teises meeles. See on sensoorne segunemine, kus hägustuvad piirid tajutavas infoväljas. Kuuldav muutub nähtavaks, nähtav tuntavaks, tuntav kuuldavaks. 

“Meelte süntees” koosneb fragmentidest, mille visuaalsed ja auditoorsed komponendid on loodud minu isiklike assotsiatiivsete sünesteetiliste tajude järgi. Helid on visuaalsete keskkondade teisendus ja visuaalid helide abstraktsioonid või manifestatsioonid.

Teose kogeja saab neid fragmente kombineerides luua uusi unikaalseid paare, mis stimuleerivad sünesteesia mängulisi, sürreaalseid ja ebamääraseid aspekte.