Otsi lõpetajat:

    Marge Robam

  • Kunstiõpetaja
  • MA
  • Koosloomel põhinev haridusdisain Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna mikrokraadi kursuse näitel
  • Juhendaja: Ruth-Helene Melioranski, MA
  • Magistritöö / esitluse poster
  • 700x1000mm

Magistritöö eesmärgiks on uurida koosloomel põhinevat haridusdisaini Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna mikrokraadi kursuse „Disain hariduses ja haridusedisain” näitel. Sihtgrupiks üldhariduskooli õpetajad, kes omandades ja täiendades disainiteadmisi, rakendavad haridusdisaini koos õppijatega ülesandeid luues.