Otsi lõpetajat:

    Maria Elisabeth Leemet

  • Muinsuskaitse ja konserveerimine
  • BA
  • Rasmus Kangropool – isikust isikufondini
  • Juhendaja: Hannes Vinnal, Riin Alatalu

Arvestades Rasmus Kangropooli märkimisväärsete panustega nii arhitektuuriajaloo kui ka muinsuskaitse arengusse, on teda puudutavad senised käsitlused jäänud kahetsusväärselt napiks. Käesolev bakalaureusetöö võtab luubi alla Rasmus Kangropooli isiku ning üritab vastata küsimusele, mis määral on arhiivimaterjali põhjal võimalik rekonstrueerida isiklikku ja valdkondlikku ajalugu. Töö eesmärgiks on anda ülevaade Rasmus Kangropooli eluloost ning erialastest saavutustest ja uurida tema ja Mai Lumiste ühise isikuarhiivi näitel ka lähemalt isikufondide võimalusi ning väärtusi.

Tuntud nii oma teadusliku panuse poolest vanalinna uurimisse kui ka selle kaitsekorra väljaarendamisesse Tallinna Arhitektuuri Mälestusmärkide Kaitse Inspektsiooni ning hiljem Tallinna Muinsuskaitseameti juhatajana, on Kangropool omal ajal teiste eriala tippspetsialistide, kelleks olid näiteks Villem Raam (1910-1996), Helmi Üprus (1911-1978) ja Rein Zobel (1928-2012), kõrval endale välja teeninud koha Eesti arhitektuuripärandi märkimisväärsemate uurijate ja säilitajate nimekirjas.

Rasmus Kangropooli ja Mai Lumiste ühine isikufond võeti Tallinna Linnaarhiivis arvele 2003. aastal pealkirja “Rasmus Kangropool (1930-2001), arhitektuuriajaloolane ja Tallinna Linna Arhitektuuri Mälestusmärkide Kaitse Inspektsiooni juhataja; Mai Lumiste (1932-1985), kunstiajaloolane” all. Säilikuid on fondis kokku 368 ning piirdaatumiteks on 1958-2001. Säilikud jagunevad kaheteistkümneks sarjaks, mis on omakorda jaotatud neljakümneks allsarjaks. Fond sisaldab nii Rasmus Kangropooli kui Mai Lumiste märkmeid ja teisi dokumente, mille hulgas leidub näiteks annoteeritud käsikirju, käsikirjalisi märkmeid, fotosid, jooniseid, ajaleheväljalõikeid ja muud taolist materjali.

Eesti Kunstiakadeemia: Muinsuskaitse ja konserveerimise osakond. Maria Elisabeth Leemet. Bakalaureusetöö. 2023.