Otsi lõpetajat:

    Maris Maasikas-Korts

  • Disaini ja tehnoloogia tulevik
  • MSC

Minu magistritöö kajastab ülitundlikkust kui inimese isiksuse iseloomulikku tunnust psühholoogilisest aspektist ja seob selle loomeprotsessiga. Magistritöö väljundina valmisid puhumistehnikas teostatud klaasskulptuurid, mis väljendavad ülitundliku inimese iseloomulikke omadusi – neile omast õrnust, kuid samas ka neis peituvat sisemist tugevust.