Otsi lõpetajat:

    Maris Maasikas-Korts

  • Klaas
  • MA
  • Ülitundlikkus
  • Juhendaja: Andra Jõgis
  • Klaas
  • 150-250 mm

Minu magistritöö kajastab ülitundlikkust kui inimese isiksuse iseloomulikku tunnust psühholoogilisest aspektist ja seob selle loomeprotsessiga. Magistritöö väljundina valmisid puhumistehnikas teostatud klaasskulptuurid, mis väljendavad ülitundliku inimese iseloomulikke omadusi – neile omast õrnust, kuid samas ka neis peituvat sisemist tugevust.