Otsi lõpetajat:

    Nicole Winona Mikli

  • Tööstus- ja digitootedisain
  • BA
  • Kasvatades keskkonnakeskse mõtlemisega noori – Rohemeetri rakenduse edasiarendus
  • Juhendaja: Leaana-Helena Truumaa
Koosloome töötuba algklassilastega.
Koosloome töötuba algklassilastega.
Koosloome töötuba algklassilastega.
Koosloome töötuba algklassilastega.

Kliima soojenemine ja keskkonnaprobleemid on praegu äärmiselt aktuaalsed ning on selge, et nendega tuleb tegeleda. Noortes inimestes on aga märgatud suurt ärevust ja hirmu tuleviku ees seoses looduse kadumisega. Kuigi nad kuulevad probleemidest palju, tunnevad nad puudust lahendustele orienteeritud oskustest, mis aitaksid neil murega tegeleda.

Selle lõputöö eesmärk on ennetada seda ärevust ning pakkuda uuele põlvkonnale turvalist ja praktilist viisi keskkonnakaitse õppimiseks.  Keerulistest teemadest rääkimine ei tohiks väljenduda keelamisena ja peaks pakkuma lastele inspiratsiooni ja elevust, kuidas nemad ise saavad panustada looduse kaitsesse.

Tulemusena valmis Rohemeetri rakenduse edasiarendus, mis koondab kokku teadusel põhinevad õppematerjalid koolidele elurikkuse tõstmiseks. Materjalid pakuvad loodusõpetuseõpetajatele inspiratsiooni ja julgustust läbi viia projektõpet, mis võimaldab üheaegselt panustada looduse kaitsesse ning aidata õpilastel mõista oma rolli looduse mitmekesisuse säilimisel.

Vaata prototüüpi siit.

Loe minu lõputööd: