Otsi lõpetajat:

    Oleksandr Nenenko

  • Urbanistika
  • MA
  • Sõja ja eluaseme kriisi kaardistamine Dnipros, Ukrainas.
  • Tutor(s): Sean Tyler and Keiti Kljavin

21. sajand on olnud Ukraina jaoks väljakutsuv aeg. Vene invasiooni algus 2022 aasta veebruaris süvendas olemasolevaid probleeme, mis on toonud kaasa väga keerulise ja laialdase eluasemekriisi. Lõputöö käsitleb eluaseme olukorda Dnipro linnas ja Dnipropetrovski oblastis; annab kriisist täpsema arusaama; ning tõstab esile vajaduse süsteemse lähenemise järele eluaseme pakkumises, mis arvestaks praegusest kriisist mõjutatud inimeste lugudega. Lõputöö koosneb kolmest osast, kus esimene osa uurib Ukraina eluasemekriisi üldiselt, teine osa analüüsib kriisi konkreetsest Dnipro linnas ning kolmas osa annab juhised Ukraina linnade ja asulate eluasemekriisi juhtimiseks sõja ajal ja sõjajärgsel ajal.