Otsi lõpetajat:

    Paulina Juba

  • Interaktsioonidisain
  • MA
  • "kriD"
  • Juhendaja: Bilge Merve Aktas

Interneti-identiteedi kontrollimise paradoks.

Print – makett. Sisaldab nägemise kirjeldust.

Kuna ühiskond põimub üha enam virtuaalmaailmaga, on esmatähtis vajadus turvalise ja autentse veebipõhise identiteedi kontrollimise järele. Selle lõputöö projekti eesmärk on spekuleerida selle üle, milline saab olema järgmine identifikaator ja kuidas see võiks olla võimeline toetama sügavalt virtuaalsesse valdkonda sukelduva ühiskonna arenevaid vajadusi, tagades samal ajal oma kasutajate privaatsuse ja turvalisuse; samuti reguleerivate asutuste kehtestatud vastavus- ja autentsusnõuded, mida täidavad valitsusasutused või ettevõtted, et pakkuda üksikisikutele teenuseid või tooteid. Projekt uurib praeguse süsteemi aluseks olevaid sambaid, kasutades teemasse sisenemise punktina finantsasutusi. See pakub kriD-i alternatiivse arhitektuuri tööriistana, mis seab esikohale privaatsuse, läbipaistvuse, lihtsuse puutepunktide segamise kaudu ning andmete salvestamise ja omandiõiguse ümberpaigutamise säilitamise eesmärgil. KriD on seade, mis töötab kasutaja keha ja usaldusväärsete seadmete läheduses. Eesmärk on ühtlustada süsteemi, mis on muutunud valdavalt keeruliseks, ületades igapäevaste ülesannete täitmiseks inimaju. Analüüsides regulatiivse kontrollimise nõudeid ja protseduure ning võttes arvesse kasutajate vajadustele vastavate praeguste tehnoloogiate kogumit, esitab käesolev uurimus stsenaariumi „mis siis, kui” potentsiaalse tulevikulahendusena. Selle lõputöö projekti tulemused aitavad kaasa käimasolevale online-identiteedi verifitseerimise diskursusele ning annavad ülevaate turvaliste ja tõhusate virtuaalsete identifitseerimissüsteemide võimalikust tulevikust, kus võõraste usaldamine tundlike tehingute tegemisel ei oleks enam potentsiaalne ärevuse allikas.

Link lõputööle – peagi (täiendamisel).

Promovideo TBD.