Otsi lõpetajat:

    Riina Samelselg

  • Tekstiilidisain
  • MA
  • Ornamendi struktuuril põhineva kolmemõõtmelise arhitektuurse tekstiili loomine MultiWeave käsitöötehnikas
  • Juhendaja: Martin Melioranski
  • MultiWeave käsitöötehnika
  • max 300 × 200 × 7 cm

Magistritöö eesmärk oli MultiWeave käsitöötehnikas luua ornamendist kui struktuurist inspireeritud kolmemõõtmeline tekstiil ja katsetada selle sobivust kasutamiseks ruumis. Ruumis kasutamise sobivuse üle otsustamisel lähtuti pigem tekstiili loomisel kasutatud materjali omadustest mitte tekstiili välimusest.

Magistritöö lõputööna valmis suureformaadiline kolmemõõtmeline tekstiil nimetusega 68-x, mis koosneb kuusnurksetest ornamentaalsetest struktuurielementidest. Ühtse tekstiili tegemiseks kasutati ühetaolisi mooduleid. Valmis tekstiilmaterjalis on kõik lõime ja koe lõikumispunktid liikuvad ja see võimaldab visuaalselt mitmekesist elementide deformatsiooni lähtuvalt aluspinna kumerustest või toetus- või venituspunktidest.

Lõputööna valminud tekstiil 68-x
Tekstiili 68-x struktuurelementide muutumine