Otsi lõpetajat:

    Rita Rebaine-Lonks

  • Keraamika
  • MA
  • Taotluslik nihe – lauanõud multisensoorseks söömiseks
  • Juhendaja: Ingrid Allik, Taavi Hallimäe
  • keraamika

„Taotluslik nihe – lauanõud multisensoorseks söömiseks” on magistritöö projekt, mille raames olen nõude loomisel teinud meelega vigu, et nende kaudu tuua esile tajuga seotud omadusi. Uurin seeläbi, millised meeled – kompimis-, nägemis-, maitse-, kuulmis- ja haistmismeel – lauanõude kasutamise protsessis rolli mängivad. Mõtisklen ka selle üle, kas nihestatud nõud võivad kasutamisel inimese tähelepanu teravdada.

Multisensoorne uurimuslik praktika potikedral. Fotod Kristi Palm Anis

Tunnen oma uurimisobjektide suhtes kiindumust, mul on tekkinud nende lauanõudega isiklik suhe. Tajusin seda sidet väena, mis aitas mul kehastunud vead minust välja, maailma tuua. See on alles algus minu ja anumate jaoks, kus toit oma materiaalsuses loob uuesti multisensoorset kogemust.

Nihestatuse tähelepanu – puudutuse kaudu kehastuvad teised meeled. Fotod Kristi Palm Anis