Otsi lõpetajat:

    Silvia Zvirgzdinš

  • Visuaalne kommunikatsioon
  • BA
  • Portfoolio lõiked
  • Juhendaja: Ionel Lehari
  • Trükitud protfoolio

2019. aasta sügisel alustasin enda teekonda Eesti Kunstiakadeemia meediagraafika tudengina. Nii kaua kui ma olen olnud teadlik EKA eksisteerimisest, nii kaua olen ma ka unistanud siin õppimisest. Mul kulus kõigest 10 aastat peale keskkooli lõpetamist, et siiski julgus kokku võtta ja oma unistus teoks teha. Olen siia lisanud väikese vaate enda lemmikumatele koolitöödele portfooliost.