Otsi lõpetajat:

    Steven Pikas

  • Graafiline disain
  • BA
  • Unimaginably Intelligent
  • Juhendaja: Kert Viiart
  • Video
  • 7 min 34 sek

CAPTCHA, ehk inglise keeles “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart”, on internetis esinev test, mille eesmärgiks on eristada inimesi robotitest. Seda testi lahendatakse päevas kuni 200 miljonit korda üle maailma ning see on olnud üks olulisemaid turvameetmeid takistamaks pahatahtlikke roboteid.

Minu film toob esile, kuidas erinevaid CAPTCHA liike on kasutatud paljude probleemide lahendamiseks ning AI arenguks.