Otsi lõpetajat:

    Triinu Väikmeri

  • Muinsuskaitse ja konserveerimine
  • MA
  • Eesti NSV-s toodetud pabertapeedid
  • Juhendaja: Kadri Kallaste (PhD)

Eesti tapeediajaloo lähema uurimisega on tegelema hakatud alles hiljaaegu, kuid nõukogudeaegsete kihistuste dokumenteerimist peetakse vähese ajalise distantsi tõttu endiselt ebaoluliseks. Tapeedikihtide eraldamise töö- ning ajamahukuse tõttu jäetakse pealmised kihid tihti dokumenteerimata, aga ka seda ajaloo järku tuleks väärtustada kui üht olulist etappi meie mineviku interjööri- ja tööstuskunsti pärandis.

Magistritöös vaadeldakse nõukogude perioodil Eestis toodetud mustrilisi pabertapeete. Viktor Kingissepa nim Tallinna Tselluloosi- ja Paberikombinaadi ning Kohila Paberivabriku toodangu põhjal uuritakse mustrite loomise ning tapeetide trükkimise protsessi, tapeetide materjale ja kasutatavaid trükitehnikaid ning selgitatakse välja Eestis toodetud ja kujundatud mustreid ja nende autoreid. Arutletakse ka väärtustamise, säilitamise, dokumenteerimise, taaskasutamise ja taastootmise teemadel.

Tallinna paberivabriku tapeeditsehhi töötajad. Foto O. Juhani, 1962.
Esimene Kohila Paberivabrikus toodetud muster. Foto J. Moks, 1984.
Kohila Paberivabriku töötaja tooteid esitlemas. Foto J. Moks.

Magistritöö käigus dokumenteeriti kokku 116 erinevat ENSV-s toodetud tapeedimustrit. Kahe vabriku peale kokku tuvastati kümne mustri autorid. Koostatud uurimusest saavad loodetavasti oma töös abi tapeetidega vahetult kokku puutuvad professionaalid – konservaatorid, restauraatorid, muuseumitöötajad jt. Tundes paremini materjali, millega töötatakse, osatakse ehk ka paremini hinnata väärtusi, mida erinevad tapeedikihid endas kanda võivad.