Otsi lõpetajat:

    Uku Julian Tarvas

  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • MA
  • Kohandatavad korterelamud väikeasulas. Palivere aleviku näitel
  • Juhendaja: Toomas Tammis, Tarmo Teedumäe, Eik Hermann

Minu magistritöö tegeleb Läänemaal asuva Palivere alevikuga ning pakub välja tänapäevasesse väikeasulasse sobivaid elamutüüpe. Tegemist on väiksema mastaabiga (korter)elamutega, mis sobituvad paremini väikeasulasse ning suhestuvad tihedalt väliskeskkonnaga. Töö keskmes on paindlike korterelamutüüpide loomine, kuid analüüsin lisaks üldisemaid kogu Palivere struktuurilisi probleeme ning teen ettepanekuid asularuumi kaasajastamiseks ning asulasiseste ühenduste parandamiseks.