Otsi lõpetajat:

Department: Disaini ja tehnoloogia tulevik (MSC)

Janno Rasmus Dreger

Kuidas ennetada potentsiaalselt võlakriisi sattuvate inimeste elustiili-inflatsiooni?Juhendaja: Martin Pärn Käesolev magistritöö uurib disainiuuringute abil, kuidas ennetada elustiili-inflatsiooniteket nende jaoks, kellel on oht võlgu jääda. Teema on aktuaalne seetõttu, et üharohkem inimesi on jõudnud väljapääsmatusse olukorda, kus nad ei saa hakkama endaigakuiste kulutustega. Viimane on tingitud sellest, et soovitakse hoida elustiili, milletarbeks on võetud laenu. Kuigi …

Karina Klais

Tänapäeva kiirmoe ja ületarbimise tingimustes on kriitilise tähtsusega leida viise, kuidas innustada inimesi oma rõivaid kauem hoidma. Antud töö püüab mõista, kuidas rõivastega seotud mälestused aitavad luua tähendusrikkaid suhteid ning kuidas need seosed mõjutavad moekasutust ja jätkusuutlikkust. Käesolev uurimistöö kasutades kvalitatiivset uurimismeetodit ja süsteemse mõtlemise lähenemisviisi lahkab inimeste ja nende rõivaesemete vaheliste suhete keerulist ja …

Nikole Bukrejeva

BIND on jätkusuutlikkuse portfoolio kontseptsioon, mis näitab, kuidas jätkusuutlikkuse juhtimise protsessi saab spordiürituste korraldamisel ümber kujundada. BIND on digitaalne platvorm, mis loob tervikliku ja integreeritud lähenemisviisi jätkusuutlikkuse planeerimiseks, jälgimiseks ja arhiveerimiseks. Reaalajas andmete kogumise ja tagasiside kaudu esitab BIND tervikliku ülevaate üritusest ja selle andmetest ning on mōeldud suunava otsustusprotsessi jätkusuutlikkumate tavade suunas. BIND’i eesmärk …

Helet Loodus

Käesolev Magistritöö uurib hilisemas eluetapis nägemise kaotanud inimeste takistusi iseseisvuse säilitamisel. Eesmärk on leida tõhus viis, kuidas pakkuda vähenenud nägemisvõimega inimestele kindlustunnet iseseisval ringiliikumisel. ADDA on tehnoloogiline platvorm, mis ühendab andmehalduse ja robootika võimalused, et võimaldada vaegnägijatel ja pimedatel inimestel iseseisvalt liikuda. Selle peamine eesmärk on pakkuda piiratud nägemisega inimestele kunstlikku kaaslast, mis hõlbustab liikumist …

Praneeth Margam

Tervishoiusüsteemid on koormatud krooniliste terviseprobleemide arvu maailmas laienemise tõttu. Üks neist probleemidest on diabeet. Diabeedi tähtsust on oluline arvestada kahe murettekitava põhjuse tõttu: see muutub üha levinumaks praeguses elanikkonnas ning põhjustab teisi terviseprobleeme. Kiire elutempo ja ebaõige elustiil suurendavad diabeedi tekkimise riski. See uurimus keskendub sellele, kuidas patsiendid igapäevaselt diabeeti juhivad, ning mõistmisele diabeedi tehnilistest …

Azeem Hamid

Ülemaailmselt on linnaruumi ja eluasemete arendused tõusutrendis, ka Tallinnas. Kuigi urbaniseerumisel on palju kultuurilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid eeliseid, võivad halvasti planeeritud ja reguleerimata linnaruum mõjutada inimeste heaolu ja keskkonna kogemist. Näiteks, võib see piirata juurdepääsu sotsiaalselt kaasavatele kogukondlikele asumitele, mis omakorda takistab sotsialiseerumist, kultuuris osalemist ja kogukondade arengut, ning pärsib inimeste kuuluvustunnet kogukonnaga. Läbiviidud uurimistöö …

Riina Degtjarenko

Kooz disaini ettepanek keskendub inimeste abistamisele, kes assisteerivad väiksemas või suuremas mastaabis rahvahulki avalikel üritustel, keskendudes töörõivastesse integreeritud disaini lahendusele, mis muudab nende töö tõhusamaks suhtlemisel ja nende vajadustele vastavaks. Magistritöö rakendab inimkeskseid ja kaasava disaini praktikaid ning ühendab need nutikate tekstiili- ja intelligentsete materjalide lahendustega, et parandada rahvahulga assistentide omavahelist suhtlust ja selle läbi …