Otsi lõpetajat:

Department: Muinsuskaitse ja konserveerimine (BA)

Natali Käsk Nõgisto

Krohviplastikas on läbi ajaloo kasutatud segumaterjalide side- ainena nii lupja kui kipsi (või mõlema segu), seetõttu võisid segud olla omadustelt väga erinevad kui mitte vastandlikud. Täiteainetena kasutati liiva, marmortolmu, putsolaane, jahvatatud lubjakivi, liiva, kriiti, talki jm, mis samuti mõjutasid oluliselt materjali käitumist. Tänapäeval levinud arvamus liigitab stuki sageli kipsivalu alla?! Bakalaureusetöös püüan konkretiseerida stukiga seotud …

Siiri Pank

Paljud meie igapäevaelus kasutatavatest esemetest koosnevad kahest või enamast erinevast materjalist, samamoodi on suur osa museaale tehtud mitmest orgaanilisest või anorgaanilisest materjalist. Oma töös uurin kuidas konserveerida erinevatest materjalidest esemeid, mis omavahel kokku puutudes võivad üksteist kahjustada ja mõjutada vastastikku üksteise säilimist. Samuti käsitlen tööriistade konserveerimise temaatikat ja uurin kas sepalõõtsa konserveerimine erineb põhimõtteliselt näiteks …

Maria Elisabeth Leemet

Arvestades Rasmus Kangropooli märkimisväärsete panustega nii arhitektuuriajaloo kui ka muinsuskaitse arengusse, on teda puudutavad senised käsitlused jäänud kahetsusväärselt napiks. Käesolev bakalaureusetöö võtab luubi alla Rasmus Kangropooli isiku ning üritab vastata küsimusele, mis määral on arhiivimaterjali põhjal võimalik rekonstrueerida isiklikku ja valdkondlikku ajalugu. Töö eesmärgiks on anda ülevaade Rasmus Kangropooli eluloost ning erialastest saavutustest ja uurida …

Eliis Otti

The primary goal of this Bachelor’s thesis was to conserve botanist Heinrich Aasamaa’s IV field diary, which was both the last of his diaries and the one in the worst condition. His field diaries are a unique source of information that together with his herbarium make up his life’s great work and are now preserved …

Siiri-Liis Huttunen

Eestlased on oma süsinikujalajälje suurusega maailma esikümnes. Kliimaneutraalsuse või ka lihtsalt säästlikuma eluviisi poole pürgides on valdkondi, millega tegeleda ja ideid potentsiaalsetele lahendustele mitmeid. ehk oleks mõistlik alustada kõige suuremat mõju avaldavatest sektoritest? Eestis tuleneb 40% heitgaaside koguhulgast ehitussektorist. See protsent kajastab vaid hoonete kasutamist. Samas kulub hoone elukaare energia tarbimisest vaid 20% selle kütmisele …

Lea Tall

Töö eesmärk on segamaterjalidest koosneva õigeusu kirikutekstiili, Lelle kiriku surikuju konserveerimine ning selle säilitamse ja hoiustamisega seonduvate küsimuste lahendamine. Töö annab võimaluse tutvuda konservaatori vaatevinklist põneva, keerulise ja olulise osaga Eesti õigeusu rikkalikust ja mitmetahulisest kultuuripärandist. Lelle kiriku Kristuse surikuju on horisontaalne tekstiil-ikoon, kus lõuendmaalil kujutatakse hauas lebavat Kristust. Maal on ümbritsetud vasksete paelte, tikandi …

Liis-Marel Aak

Käesolev bakalaureusetöö keskendub kahe paberalusele õlivärvidega teostatud kunstitöö konserveerimisele. Esimene teos “Natüürmort pardiga” on Eesti kunstniku Ano Mägi-Palmi 1961. aastal teostatud monotüüpia. Teine õlimaal “Raadi mõis” kujutab 1937. aastal maalitud Raadi mõisa. Kuigi mõlemad kunstiteosed on maalitehniliselt erinevad, kus maal “Raadi mõis” on teostatud lõuendmaali struktuuri järgivalt ning “Natüürmort pardiga” graafika valdkonda kuuluvalt monotüüpia tehnikas, …