Otsi lõpetajat:

Department: Tekstiilidisain (MA)

Kristina Kivirand

Varjatud lood. Vaikuse minutid on autobiograafilisel ainestikul põhinev loominguline töö. Autoportree on ruumiinstallatsioon, kus fragmentaarne ja mittelineaarne narratiiv on esitletud video, foto ja tekstiili meediumite kaudu. Autor ei räägi selgesõnaliselt, mis lugudega tegemist on, kuid näitab tugevat emotsiooni ja kestvat valu tunnet mustvalgelt ja melanhoolselt. Teoreetilise raamistiku moodustab autobiograafia uuringute keskne mõiste, omaeluloolisus ehk autobiograafia. …

Maria Kristiin Peterson

Uurimustöö otsib lahendusi vanadele, jäätmeiks muutunud rõivastele ja kodutekstiilidele läbi nende mehaanilise ümbertöötlemise, lõngaarenduse ja uute toodete loomise. Põhinedes ringdisaini printsiipidele, on töö eesmärgiks uurida eeskätt disaineri rolli selles protsessis-  tema valikute ja otsuste mõju tarbijajärgsete tekstiilijäätmete ringlussevõtul. Töö koondab endasse tekstiili- ja moetööstuse keskkonnamõju ülevaate ning neile lahendust otsiva praktilise disainiarenduse protsessi. See kätkeb endas …

Mari-Triin Kirs

Minu lina kasvatamise projekt algas 2022. aasta kevadel kotitäiest seemnest. Ma ei teadnud, milline on linataim ja seetõttu oligi minu eesmärk alustada algusest. Mind vaevas mõte, et ma ei saa tekstiili disainida, kui ma ei oska seda ise luua. See on justkui esimene samm, mida vahele jättes ei mõista ma kangast tegelikult.  Oma töös lähtun …

Violetta Riidas

Dementsus on raske degenereeriv ravimatu sündroom, mille tõttu inimene tunneb end ebakindlalt, on segaduses, ärev ja kergesti depressiooni kalduv. Suur koormus langeb hooldajatele ja lähedastele. Kuna dementsuse süvenedes ei saa inimesele pakkuda tavapäraseid psühhoteraapiaid, siis tuleb leida võimalikult palju mooduseid tema stressitaseme alandamiseks ja heaolu suurendamiseks. Minu hüpotees oli, et erinevate taktiilsete omadustega tekstiilist esemed …

Anete Vihm

Magistritöö probleem tuleneb varasematest uurimustest ja vestlustest spetsialistidega selgunud asjaolust, et õppevahendite valmistamisel ei arvestata sageli intellekti- ja liitpuudega laste peenmotoorika ja tunnetusprotsesside iseärasustega. Töö eesmärk oli luua koostöös Õunakese lasteaia spetsialistidega õppimist toetav vahend, mis arendab erinevate meelte kaudu saadud aistingute ja tajude abil arusaamist ümbritsevast ja iseendast. Õppevahendi sihtrühm on 1–8aastased  raske või …