Search graduate:

    Elisabeth Järve

  • Graphic Design
  • BA
  • Koht mäe taga
  • Tutor: Aimur Takk
  • video, installatsioon

“Koht mäe taga” käsitleb inimese ja koha vahelist emotsionaalset ning kogemuslikku sidet, mis on ajapikku tekkinud. Teos keskendub minu enda isiklikule suhtele ning nägemusele oma kodu piirkonnast Mustamäel ja toob omakorda esile kohaga seonduvad vastandlikud tunded, mis selles keskkonnas elades üles kerkivad. See on minu tõlgendus Mustamäe olemusest, mis nii video kui ka installatsiooni eri aspektides väljendub. Samas jätab teos vaatajale piisavalt ruumi ise uute seoste ja tõlgenduste loomiseks. Töö kombineerib tunnetusliku ja füüsilise koha omadused, ning vältides lihtsasti äratuntava linnaruumi kujutamist, soovin anda värskema pilgu Mustamäele, mis alatihti takerdub just stereotüüpide, eelarvamuste ja paneelmajade taha.