Search graduate:

    Olari Paadimeister

  • Architecture and Urban Design
  • MA
  • Tihendamine kui ruumiline töövahend tuleviku linnade probleemide lahendamisel
  • Tutor: Andres Alver, Douglas Gordon, Eik Hermann

Käesolev magistritöö püüab vastata kasvavatele kliimamuutuste ja energiadefitsiiidi väljakutsetele, kasutades tihedust ruumilise tööriistana, mille eesmärk on muuta Tallinn tulevikus kompaktsemaks linnaks.

Tallinna linnastumine kesklinna ja eeslinnade tihendamise kaudu võimaldab tõhusamat energiakasutust, saavutab kõrgema kriitilise massi taseme, mis omakorda muudab linna tootlikumaks ning saavutab EL-i territoriaalsete ja linnade tegevuskavade pikaajalised ruumilise jätkusuutlikkuse eesmärgid.


Lõputöös näidatakse, kuidas kriteeriumite alusel valitud arendusalal saab tihedust suurendada, et saavutada kvaliteetne linnakeskkond, mis omakorda intensiivistab linnaruumi kasutamist, et rahuldada homse kompaktse linna väljakutsetele.

Projektiala linnulennu vaade
Vaade Pärnu maantee viadukilt planeeringualale
Projektiala planeering (Master Plan)
Vaade uuele loodavale väljakule
Vaade Pärnu maantee ja kõrghoonete sihis
Vaade Kauba tänavale
Vaade loodava elukvartali hoovialale