Otsi lõpetajat:

    Anita Elina Mürisep

  • Tööstus- ja digitootedisain
  • BA
  • Avalikku ruumi rikastav objekt Paldiski linna
  • Juhendaja: Maria Pukk

Avaliku ruumi mõiste on viimastel aastatel üha enam tähelepanu pälvinud, sest see on oluline meie igapäevaelu, meeleolu ja meid ümbritseva maailma tajumise kujundamisel. Avalikku ruumi pean ma kodu ja töö/kooli järel kolmandaks kohaks, kus inimesed veedavad suurema osa oma ajast. Sellest tulenevalt on avalike ruumide kvaliteedil ja ilmel suur mõju üksikisikute ja kogukondade füüsilisele, sotsiaalsele ja vaimsele heaolule. Selles kontekstis oli minu lõputöö eesmärk uurida avaliku ruumi teemat, keskendudes eelkõige probleemile, et inimesed kolivad väikelinnadest suurematesse linnadesse, kuna seal ei ole piisavalt tegevust ja üldine linnapilt on pigem tühi ja demotiveeriv.

Projekti raames lahendasin Paldiski linna avaliku ruumi probleeme. Läbi küsitluste ja intervjuude kohalike elanikega selgus, et suurim mure on kogukonnatunde puudumine ja meeldivate ning põnevate ajaveetmiskohtade vähesus. Kogutud info põhjal lõin, rannikulinnast inspireerituna, laineharja meenutava objekti, mis tänu oma vormile ja materjalile saab ajaga muunduda ja kasvada vastavalt elanike soovidele ja vajadustele. Objektile saab lisada erinevaid funktsioone. Näiteks, mini kogukonnaaed, lihtsamad mängud, raamatukapp. Võimaluste piir on elanike fantaasia. Piltlikult öeldes, paneb objekt linna lainetama, luues argipäeva dünaamikat, julgustades sotsialiseerumist väliruumides ning seeläbi luua tugevam kogukond.