Otsi lõpetajat:

    Haeun Kim

  • Keraamika
  • MA
  • Taid 2.0 : Koostöö Tehisintellektiga
  • Juhendaja: Juss Heinsalu

Kunstiloomes kasutatav tehisintellekt tekitab kunstnikes ja disainerites hirmu, kuna see võib hakata nendega tööalaselt konkureerima. Samas nagu varasemate tehnoloogiliste läbimurretega, võib ka tehisintellektist saada koostööpartner, mis avab loovtööle uued võimalused. Käesolev projekt uurib seda võimalust, katsetades tehisintellekti inimesesarnaseid omadusi, selle kujutlusvõimet ja inimese tõlgendust selle vigadest. See tõstatab huvitavaid küsimusi loome piiride, omandiõiguse ja koostöö kohta. Taid 2.0 otsib viise, kuidas ümber mõtestada disain, oskused ehk taid ja tehnoloogia. Tehisintellekt ei ole selles lihtsalt tööriist, vaid loov koostööpartner. See projekt esitleb viit erinevat töömetoodikat ning nende tulemina valminud vaaskeraamika. Põhimõtteliselt kujutleb see projekt tuleviku koostöömudelit, kus inimese ja tehisintellekti omadused on omavahel põimunud.